top of page

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • KARABULUT VAHAP (2019). Psikiyatrik Bozukluklarda Sigara Kullanımı ve Tedavisi: İhmal Edilen Komorbidite. KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • Evren Cüneyt, Alnıak İzgi, KARABULUT VAHAP, Çetin Turan, Umut Gökhan, Ağaçhanlı Ruken, Evren Bilge (2018). Relationship of attention deficit hyperactivity disorder with severity of craving in a sample of male patients with opioid use disorder. 26th European Congress of Psychiatry, 48(S1), 199 (Özet Bildiri/Poster)

 • Evren Cüneyt, Alnıak İzgi, KARABULUT VAHAP, Çetin Turan, Umut Gökhan, Ağaçhanlı Ruken, Evren Bilge (2018). Relationship of borderline personality disorder with history of suicide attempt in a sample of patients with opioid use disorder. 26th European Congress of Psychiatry, 48(S1), 545 (Özet Bildiri/Poster)

 • Evren Cüneyt, Alnıak İzgi, KARABULUT VAHAP, Çetin Turan, Umut Göhan, Ağaçhanlı Ruken, Evren Bilge (2018).  Relationship of injector sharing with clinical characteristics and self-harming behavior in a sample of patient with heroin use disorder. 25th Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference, 8, 26-27. (Özet Bildiri/Poster)

 • Evren Cüneyt, KARABULUT VAHAP, Can Fatma Yeşim, Bozkurt Müge (2013). Factorial structure and reliability of Bakırköy opioid withdrawal scale among heroin dependent patients. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 23(Ek 1), 186 (Özet Bildiri/Poster)

 • KARABULUT VAHAP, Ceylan Cengiz Yasemin, Özçelik Başak, Önem Rabia, Tekin Atilla, Tankaya Onur, Alpak Gökay, Karamustafalıoğlu Kayıhan Oğuz (2009). Comparison of six antidepressants in terms of time to discontinuation. 22nd ECNP Congress, 19(3), 384 (Özet Bildiri/Poster)

 • Mercan Sibel, Karamustafalıoğlu Kayıhan Oğuz, KARABULUT VAHAP, Şengül Hakan (2009). Aripiprazole in the treatment of kleptomania: a case study.  22nd ECNP Congress, 19(3), 547 (Özet Bildiri/Poster)

Ulusal bilimsel toplantılarda yapılan kurslar

 • KARABULUT VAHAP (2021). Nikotin Kullanım Bozukluğu Tedavi ve İzlemi. Oturum Başkanı: Cüneyt Evren. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt (2020). Ruh sağlığı uzmanlarının sigara içme durumları ile psikiyatrik bozukluğu ve/veya madde kullanım bozukluğu olan hastalara yönelik sigara içme ve bırakmalarıyla ilişkili tutumlarının ilişkisi. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 31, 70 (Özet Bildiri/Poster)

 • KARABULUT VAHAP (2019).  Reçeteli İlaçların Kötüye Kullanımı ve Kullanım Bozukluğu.  55. Ulusal Psikiyatri Kongresi(P-35), 151-152. (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • KARABULUT VAHAP (2019). Aile içi fiziksel şiddetin psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran bir erkek örnekleminde değerlendirilmesi. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 30(suppl 2), 32 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP (2019). Depresyon ve Sigara Bırakma. 1. Ulusal Sigara Bırakma Kongresi, 3(2), 55-57. (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • Alnıak İzgi, Evren Cüneyt, KARABULUT VAHAP, Helin Çarkçı Özlem, Yılmaz Çengel Hanife, Özkara Pelin,Çetin Turan, Bozkurt Müge, Umut Gökhan (2018). Madde kullanım bozukluğu olanlarda yenilik arayışı ve zarardan kaçınma mizaç boyutlarının borderline kişilik özellikleri ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirti şiddeti arasındaki ilişki üzerine yönetici etkisi. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (S-004), 70-72. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP (2018). Opioid idame tedavisinde olan bir grup hastada aleksitiminin duygu düzenleme güçlüğü, kaygı ve depresyon belirtileriyle ilişkisi. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi(S-008), 76 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP (2018).  Narkotik Analjezikler: Terazinin Hassas Dengesi.  12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • KARABULUT VAHAP (2018). Kırmızı Reçete İlaçlar ve Bağımlılık. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi(P-33), 96-97. (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • Evren Bilge, Evren Cüneyt, KARABULUT VAHAP, Dalbudak Ercan, Topçu Merve, Kutlu Nilay (2018). Duygu düzenleme güçlüğünün genç erişkinlerde uykusuzluk şiddeti ile ilişkisi. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29(suppl 2), 54 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP (2017). Özel Gruplarda ve Komorbiditede Tedavi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • KARABULUT VAHAP (2017). İnternetle İlgili Bağımlılık Ötesi Sor unlar. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi(P18) (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt (2017). Opiyat bağımlılığı olan bir grup hastada stresle başa çıkma ve intihar. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 30(1), 47-48. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • Yılmaz Çengel Hanife, Çetinkaya Üstünel Sevcan, KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt (2017). Sigara bağımlılığında nikotin bağımlılık düzeyinin depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ile ilişkisi ve cinsiyetler arasındaki farklar. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 30(1), 121-122. (Özet Bildiri/Poster)

 • Alnıak İzgi, KARABULUT VAHAP, Umut Gokhan, Çetin Turan, Ağaçhanlı Ruken, Evren Cüneyt (2017). Opioid kullanım bozukluğu olan erkek hastalarda opioid idame tedavisini yarım bırakmayı belirleyen değişkenler. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 30(1), 33-34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • Alnıak izgi, KARABULUT VAHAP, Umut Gökhan, Çetin Turan, Ağaçhanlı Ruken, Evren Cüneyt (2017). Opioid kullanım bozukluğu olan hastalarda enjektör paylaşımının psikopatolojinin şiddeti, antisosyal kişilik bozukluğu ve yenilik arayışı ile ilişkisi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 30(1), 34-35. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt, Can Fatma Yeşim (2016). Eroin bağımlılığı olan bir grup hastada tedavi süreciyle birlikte anksiyete ve depreyon düzeylerinin değişimi. 1. Psikiyatri zirvesi 8. Ulusal Anksiyete Kongresi(SS-029), 194 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • KARABULUT VAHAP (2015). Buprenorfin İdame Tedavisini Sonlandırma. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

 • KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt, Umut Gökhan, Çetin Turan (2015). Buprenorfin/nalokson sürdürüm tedavi programında olan bir grup hastada HCV sıklığı ve ilişkili faktörler. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

 • KARABULUT VAHAP, Evren Cüneyt, Hısım Özge, Çetin Turan, Umut Gökhan (2015). Opiyat kullanım bozukluğu ve çoklu madde kullanım bozukluğu olan iki hasta grubunda tiroid fonksiyon testlerinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

bottom of page