top of page

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

  • SUBOXONE (Buprenorfin: Nalokson) Uygulama Kılavuzu. Düşünen Adam Kitaplığı-1 (2012). Evren Cüneyt, Can Yeşim, Mutlu Elif, Karabulut Vahap, Demirci Arzu, Umut, Gökhan, Çetin Turan. İstanbul.

  • Opioid Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Düşünen Adam Kitaplığı-3 (2017). Aldemir Ebru, Alnıak İzgi, Bozkurt Müge, Can Fatma Yeşim, Çarkçı Özlem, Yılmaz Çengel Hanife, Çentek Aslıhan, Çiftçi Arzu, Dalbudak Ercan, Deveci Artuner, Evren Cüneyt, Güleç Öyekçin Demet, Karabulut Vahap, Sarıkaya Özyıl, Umut Gökhan. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş., Editör:Evren Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 124, ISBN:978-975-6125-99-1.

 

  • Madde Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Düşünen Adam Kitaplığı-4, Bölüm adı:(Reçeteli İlaçların Kullanım Bozukluğu) (2018)., KARABULUT VAHAP, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, Editör:Evren Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 139, ISBN:978-605-81484-1-3.

  • Bağımlılık: Tanı, Tedavi, Önleme. Yeşilay Yayınları, Bölüm adı:(Reçeteli İlaçlar ve Kötüye Kullanımları) (2019)., KARABULUT VAHAP, Gülmat Maatbaacılık Yayıncılık San.Tic. Ltd. Şti, Editör:Öztürk Mücahit, Öğel Kültegin, Evren Cüneyt, Bilici Rabia, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 816, ISBN:978-605-9090-48-3.

  • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 24, Bölüm adı:(Reçeteli İlaçların Kötüye Kullanımı ve Kullanım Bozukluğu) (2019)., KARABULUT VAHAP, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Editör:Evren Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 793, ISBN:978-605-81674-1-4.

  • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Temel Başvuru Kitabı. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 24, Bölüm adı:(Ağrı Tedavisi ve Madde Kulanım Bozukluğu) (2019)., KARABULUT VAHAP, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Editör:Evren Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 793, ISBN:978-605-81674-1-4.

  • Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Komorbidite ve Özel Durumlar. Düşünen Adam Kitaplığı-5, Bölüm adı:(Sigara ve Psikiyatrik Komorbidite) (2019)., KARABULUT VAHAP, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş., Editör:Evren Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:978-605-81484-3-7.

  • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Tedavi ve İzlem Klinik Protokolü. Bölüm adı:(Nikotin Kullanım Bozukluğu Tedavi Ve İzlemi) (Ocak 2022).,  Evren Cüneyt, KARABULUT VAHAP. Editör: Evren Cüneyt, Karadağ Figen. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. Yayın No: 1221. Sayfa Sayısı:181, ISBN:978-975-590-835-9.

bottom of page