top of page

Psikoterapi eğitimleri ve sertifikalar

 • Psikanalize Giriş Seminerleri, 2008-2009. Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği.

 • Kişilik Bozukluklarında Dinamik Psikoterapiler Eğitimi, 2009-2010. Eğitimci: Prof. Dr. Doğan Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı.

 • Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) uygulayıcı eğitimi, 2012. Eğitimci: Prof. Dr. Kültegin Öğel.

 • Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Sertifikası, 2014. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü.

 • Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Sertifika Eğitimi, 2016. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü.

 • EMDR Eğitimi, 2016. Doç. Dr. Burhanettin Kaya

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Travma Terapileri Grubu eğitimleri. 2016-2019. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.

 • Tıbbi Hipnoz Uygulamaları, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hipnoz Çalışma Grubu, 2017. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Eğitimci: Dr. Şahap Erkoç

 • Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı Sertifikası, Mart 2015-Mart 2018 tarihleri arasında 112 saat kuramsal 110 saat uygulamalı Destekleyici Psikoterapi eğitimi, Türkiye Psikiyatri Derneği.

 • Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, 2020. USES, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 • Uluslararası EMDR Consulting Onaylı EMDR I. Ve II. Düzey Eğitimi. 19-23 Ocak 2022 tarihleri arasında 40 saat kuramsal ve uygulamalı eğitim. EMDR ve Psikoterapiler Derneği, Eğitimci: Roy Kiessling

 • EMDR Danışmanlığı. Uluslararası EMDR Derneği (EMDRIA) tarafından EMDR Eğitim Sağlayıcısı olarak onaylanmıştır. 11 Ocak 2023.

bottom of page