top of page

Psikiyatrik Değerlendirme Nedir?

Psikiyatrik değerlendirme, bir ruh sağlığı uzmanının bir teşhis koymak veya mevcut olan bir durumu değerlendirmek amacıyla bir bireyin duygusal, düşünsel, davranışsal süreçlerinin ve gelişim aşamalarının değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreç yaşa ve mevcut belirtilere bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. 

Psikiyatrik görüşme zaman, sabır ve deneyim gerektirir. Psikiyatrik değerlendirme psikiyatrist tarafından yürütülen tıbbi bir süreçtir. Doktor davranışsal ve bilişsel geçmişine ek olarak hastanın fiziksel geçmişini de değerlendirecektir. Bu sırada tıbbi hastalıkların dışlanması için dikkatli bir değerlendirme yapılır. Gerekli durumlarda daha fazla bilgi için kişinin onaya verdiği aile, arkadaş gibi başka bilgi kaynakları değerlendirmeye alınabilir. 

Psikiyatrik değerlendirmenin yapısı hastadan hastaya ve durumdan duruma değişir. Genel olarak değerlendirmede 30 ila 90 dakika arasında bir zaman harcamayı bekleyebilirsiniz. Yapı değişebilse de çoğu psikiyatrik değerlendirmede kullanılan bazı temel yönler vardır:

 • Hastanın öyküsünün almak

 • Aile öyküsü almak

 • Gelişim öyküsü almak

 • Tıbbi öykü almak

 • Mental durum muayenesini yapmak

 • Fizik muayene yapmak

 • Vakanın formülasyonunu yapmak

 

Psikiyatrist ayrıca psikolojik belirtilerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için birçok tarama ölçeklerini uygulayabilir. Gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleri, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri, EEG, polisomnografi gibi tetkikler istenebilir.

Psikiyatrik değerlendirmeden sonra doktor hastaya psikiyatrik bir tanı koyacak ve devam eden müdahale için önerilerde bulunacaktır. Bu durumun yönetimi için uygun ilaçları reçete edebilir. Psikiyatrist ayrıca bir değerlendirmeden sonra terapi sağlayabilir veya hastayı terapi için bir psikoterapiste yönlendirebilir.

Tüm değerlendirme sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan bilgi (sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgiler) hasta hekim ilişkisinde mesleki sır alarak kabul edilir. Sınırlı zorunlu durumların varlığı (kişinin kendisinin ya da başkasının yaşamını tehlikeye sokan durumlar, mahkemelerinin açık yasa maddeleri gereği bilgi talepleri) dışında kimseyle paylaşılamaz.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

 • Ruhsal sağlığınızla ilgili bir sorununuz olduğunu düşündüğünüzde psikolog ve psikiyatrist arasında kime başvuracağınızla ilgili karar vermekte çoğu kişi gibi zorluk çekebilirsiniz. Kamuoyunda çoğunlukla psikologları konuşma yoluyla, psikiyatristleri ise ilaçla tedavi eden kimse olarak bilinse de bu doğru bir ayrım değildir. Psikoterapi de tıbbi bir müdahaledir. Terapi psikiyatri hekiminiz tarafından veya belirli bir terapi konusunda eğitimi olan bir klinik psikolog tarafından yapılabilir. 

 • Kliniğimizde psikiyatrist ve psikolog olarak ekip anlayışıyla birlikte çalışıyoruz. İhtiyacınıza ve çalışanların üst uzmanlık alanlarına göre uygun yönlendirmeler sayesinde her türlü ruhsal sorununuza çözüm sunuyoruz.  

 • Çoğu zaman psikiyatr ile psikolog hakkında merak edilen bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Psikiyatrist kimdir?

Psikiyatristler tıp fakültesini bitirmiş ve ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Psikiyatri bir tıp dalıdır. Psikiyatri hekimi, 6 yıllık tıp fakültesi mezuniyeti ve 4-5 yıl psikiyatri ihtisası sonrasında bu unvanı alır. Psikiyatri hekimi ruhsal rahatsızlıkların önlenmesi, tanınması, tedavi edilmesinde ve rehabilitasyonunun çeşitli aşamalarında görev alır. Psikiyatri hekimi klinik karar verici olarak ruh sağlığı ekibi içinde koordinasyonu sağlar. Hasta muayene etme, tanı koyma ve tedavi yetkisine sahiptir. Her hastanın ihtiyacına bağlı olarak farklı tedavi seçeneklerini tercih edebilir. Çeşitli psikoterapi biçimleri, ilaçlar, psikososyal müdahaleler ve diğer tedaviler (elektrokonvülsif terapi, transmagnetik uyarım gibi) dahil olmak üzere çeşitli tedavileri tek başına ya da birlikte kullanabilir.

 • Psikolog kimdir?

Psikologlar, bireyin bireysel ve toplumsal tutum, davranış, düşünme ve duygu durumlarını inceleyen; davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanım ve açıklamalarını temel alan meslek mensuplarıdır.  Fen-Edebiyat fakültelerinin psikoloji lisans programlarından mezun olan kişiler, psikolog unvanı kullanma hakkı taşımaktadır. Lisans eğitimlerinin ardından yüksek lisans/doktora yaparak uzmanlaşırlar. Klinik psikolog, psikolojinin bir alt alanı olan klinik psikoloji alanında uzmanlık sahibi olanların kullanabildiği bir unvandır. Klinik psikologlar psikolojik değerlendirme yapar, psikometrik testler uygular, hastalara eğitimini aldığı psikoterapi ve psikolojik destek hizmetlerini verirler. Tıp fakültesinden mezun olmadıkları için ilaç tedavisi uygulayamazlar. Klinik psikologlar bilimsel geçerliliği kabul edilmiş standardize eğitimlerden geçerek psikiyatri hekiminin yasal sorumluluğunda ve koordinasyonunda psikoterapi yapabilirler.

bottom of page